‌چکیده محتوای فایل

شعاع کووالانسی نصف فاصله بین هسته ها در یک پیوند کووالانسی درون مولکولی است.
شعاع واندروالس نصف فاصله بین هسته ها در یک برهم کنش واندروالس بین مولکولی است.
و ... .

‌فهرست

پیوند شیمیایی
خاصیت های مهم اتم ها در پیوند

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید