‌چکیده محتوای فایل

مقدمه
 الکتروشيمي چيست؟
الکتروشيمي مبحثي در شيمي است که درمورد تبديل انرژي شيميايي به الکتريکي و بالعکس بحث مي کند.
در سلول هاي گالواني، انرژي شيميايي به الکتريکي تبديل مي شود. 
در سلول هاي الکتروليز انرژي الکتريکي به شيميايي تبديل مي شود.

‌فهرست

فصل اول: PH سنجی
فصل دوم:پتانسیل سنجی
فصل سوم:کاربرد الکترود های یون گزین
فصل چهارم:روش های الکترووزنی
فصل پنجم:روشهای کولن سنجی
فصل ششم:ولتامتری
فصل هفتم:آمپر سنجی
فصل هشتم:رسانایی سنجی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید