‌چکیده محتوای فایل

مديريت عبارت است از :
   - هنر انجام دادن كار به وسيله ديگران ( فالت . 1924)
   -ايجاد محيطي مؤثر براي افراد كه در گروههاي رسمي سازماني فعاليت مي كنند ( كونتزواودانل . 1972)
   - هماهنگ سازي منافع انساني و مادي در جهت تحقق هدفها ( كاست ورزنزويگ.1974)
   -فراگرد تبديل اطلاعات به عمل – اين فراگرد تبديل و تغيير را تصميم گيري مي ناميم (فورستر. 1972)
و ...

‌فهرست

ارزشها
جامعه سازماني
سازمان اجتماعي
سازمان رسمي
هنجارها
تعريف سازمان
تصميم گيري
تعيين اهداف و برنامه ريزي
سازماندهي و ساختار سازمان
هدايت و رهبري
نظارت و كنترل
ارتباط
مكتب ها و نظريه هاي مديريت
تعريف مديريت آموزشي
...

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/04/29
بازدید شده توسط 1020 نفر
تعداد دانلود این فایل : 25 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید