‌چکیده محتوای فایل

مقدمه: 
اسپکتروفتومتری: اسپکترو ( طیف سنجی) و فتومتر (نورسنجی)
طول موج
امواج نورانی:
1- امواج مرئی (750-380 نانو متر)
2- امواج ماورائ بنفش (کمتر از 380 نانو متر)
3- امواج مادون قرمز (بیشتر از 750 نانو متر)
و ... .

‌فهرست

منحنی استاندارد
قوانین جذب نوری
دستگاه اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتری
آزمایش
گزارش کار

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید