‌چکیده محتوای فایل

الکتروشیمی در باره روابط بین پدیده های شیمیایی و الکتریسیته بحث می کند.
انرژی بعضی از واکنش های شیمیایی از جمله یون ها را ممکن است به نیروی الکتروموتوری تبدیل کرد در حالی که به کار بردن نیروی الکتروموتوری در محلول محتوی یون ها یا نمکهای مذاب  موجب واکنش شیمیایی می شود .

‌فهرست

تبدیل جریان الکتریکی در الکتروشیمی
تولید جریان الکتریکی
مقدار الکتریسیته q
واحد عملی کار یا انرژی
اندازه گیری عدد انتقال
اندازه گیری هدایت الکترولیتها
نظریه یونیزاسیون
موارد استعمال هدایت سنجی
پایان واکنش به روش هدایت سنجی
درجه یونیزاسیون الکترولیت های ضعیف
سلهای بازگشتنی و غیر بازگشتنی
سل استاندارد
الکترودهای ملقمه ای
الکترود های گازی
الکترودهای فلزی – نمک نامحلول
الکترودهای اکسیداسیون و احیا
سلهای غلظتی
پتانسیل های الحاقی
باطریها
الکترود شیشه
تیتراسیون پتانسیومتری
پلاروگرافی
دانسیته جریان
قدرت پوشش
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید