‌چکیده محتوای فایل

سایر فنون الکتروشیمیایی در محلولهای ناآبی:
منحنی های شدت جریان-پتانسیل در ولتامتری وپلاروگرافی برای کسب اطلاعات مکانیسمی واکنشهای الکترودی مفید هستند. اطلاعات بدست آمده از منحنی های i-E، برای فرایندهای الکترودی پیچیده کافی نمی باشند. پس برای کسب اطلاعات قطعی تر، تایید محصولات ویا حدواسط های واکنش توسط برخی از سایر فنون مفید می باشد. 

‌فهرست

روشهای شناسایی محصولات الکترولیز
کولن سنجی
اسپکتروالکتروشیمی
الکترود های شفاف نوری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید