‌چکیده محتوای فایل

وقتی شرکتی آنقدر ازنظر اندازه بزرگ می شود که, یک نفر مدیر تنها نمی تواند وضعیت تلاشهای نهاد تحت نظرخودرابه تنهایی پیگری کند, نیاز به نظام مدیریت ارزیابی عملکردی دارد که, جایگزین چشمان و گوشهای وی شود...

‌فهرست

چرایی مدیریت اندازه گیری عملکرد
شرکت ها برای کسب موفقیت
چیستی ارزيابي عملكرد
مديريت عملكرد
الزامات مدیریت و سنجش عملکرد
گستره وسیع روش هاي ارزيابي عملكرد
نام مدل,چارچوب, زمان معرفی
ارزيابي كنندگان عملكرد
برخی شاخص های پرمصرف ارزیابی
مدل ارزش افزوده اقتصادی
دو اصل مالی دخیل درتصمیم گیری مدیران
هزینه سنجی مبتنی بر فعالیت
روش شناسی مبتنی بر فعالیت
تحلیل اندازه گیری راهبردی
معیارهای عملکردی حمایت کننده
تحلیل ارزش مشتری سی وی ا
پرسشنامه اندازه گیری عملکرد
کارت امتیازی متوازن
رویکرد برگشت کیفیت
چارچوب اندازه گیری عملکرد کمبریج
نظام اندازه عملکرد یکپارچه
نظام مجتمع شده اندازه گیری عملکرد
کارت امتیاز تجاری مقایسه ای
چارچوب اندازه گیری عملکرد مجتمع شده
و...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید