‌چکیده محتوای فایل

فعل امر فعلی است که از ما طلب می کند کاری را به صورت خواهش یا تمنا انجام دهیم...

‌فهرست

فعل امر
ساخت فعل امر از شش صیغه فعل مضارع

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید