‌چکیده محتوای فایل

اين قانون از جانشيني هايي استفاده مي کند که موثر بودنشان (برعکس حذف تصادفي سور عمومي) ضمانت مي شود. الگوريتم يکسان سازي دو جمله را مي گيرد و جانشيني ا در صورت وجود برميگرداند که آن دو جمله يکسان شوند...

‌فهرست

قوانين استنتاج منطق مرتبه اول
سه قانون استنتاجي جديد
مودس پوننس تعميم يافته
فرم کانوني
يکسان سازي
زنجيره‌سازي به جلو و عقب
کامل بودن
يک رويه استنتاج کامل
قانون استنتاج
فرمهاي کانوني در Resulation
برهان خلف

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید