‌چکیده محتوای فایل

آن هایی هستند که تماس با پوست سالم داشته اما با غشا هاي مخاطی تماسی ندارد. پوست سالم به صورت سد موثري در برابر اغلب میکروارگانیزم ها عمل می کند و استریل بودن وسایلی که با پوست سالم در تماس هستند ضروري نیست. مانند، کاف هاي فشار سنج، عصاهاي زیر بغل، نرده هاي تخت، ملحفه ها، بعضی از ظروف غذا، میز کنار تخت، وسایل بیمار و سطوح و ... .

‌فهرست

ضد عفونی
استریلیزاسیون
سطوح و وسایل به كار رفته دردرمان بیمار
انواع ضد عفونی کننده ها
کمک های اولیه
درجه حرارت
سختی آب
PH
پراكسيد هيدروژن
اسید ها
محلول دکونکس
الکل ها
دکوسپت
هالوژن ها
آب ژاول
فنل ها
ساولن

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید