‌چکیده محتوای فایل

مدیریت استراتژیک شامل « مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت سازمان را از طریق فرآیند بررسی محیطی، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ...

‌فهرست

مزایای مدیریت استراتژیک
مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
بررسی و تحلیل محیطی سازمان
تحلیل SWOT
انواع استراتژی بر مبنای تحلیل SWOT
تحلیل عوامل درونی و بیرونی براساس ماتریس

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید