‌چکیده محتوای فایل

تحولات فازی به دو گروه عمده تقسيم مي شوند:
- اكثر تغيير حالت ها با ايجاد سطح و فرآيند جوانه زنی و رشد اتفاق می افتد.
- در گروه كوچكی از تحولات كه به دگرگونی های همگن مشهور هستند، در حين تحول سطح مشتركی ايجاد نمی شود و مرحله هسته گذاری در سيستم رخ نمی دهد و تمام تغييرات در فاز اوليه با همان ساختار رخ می دهد. 

‌فهرست

منطقه نقص انحلال
بررسی تحول منو تكتيک
نيمه پايداری و ناپايداری فازی
تغييرات انرژی آزاد سيستم محلول
انرژی شيب
انرژی کرنشی
سرعت دگرگونی اسپينودالی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید