‌چکیده محتوای فایل

برنامه ريزي عبارتست از تصميم گيري در مورد اينکه چه کارهايي بايد انجام گيرد يا به عبارتي ديگر برنامه ريزي يعني تعيين هدف ، و يافتن يا پيش بيني کردن راه تحقق آن .
برنامه ریزی فكر كردن راجع به آينده يا كنترل آن نيست بلكه فرايندي است كه به طبقه بندي و اولويت بندي منابع محدود پرداخته و بهترين و كاراترين روش استفاده از منابع را به منظور ايجاد بيشترين ارزش افزوده انتخاب مي نمايد.
برنامه ريزي متكي بر انتخاب و مرتبط ساختن حقايق است حقيقت محدود بودن منابعي كه در اختيار يك سازمان قرار دارند و حقيقت تغييرات پر شتاب شرايط اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي ، سياسي و ...

‌فهرست

وظایف مدیران
برنامه ریزی
اشتباه های رایج در برنامه ریزی
سلسله مراتب برنامه ها
ماموریت، مقصود یا رسالت سازمان
ویژگی های اهداف
برنامه ها و فعالیت های عملیاتی
برنامه هاي تخصصی
برنامه ریزی مالی
برنامه ریزی منابع انسانی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/04/02
بازدید شده توسط 877 نفر
تعداد دانلود این فایل : 14 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید