‌چکیده محتوای فایل

به طور كلي توسعه فنّاوري ناظر بر تمامي تلاشها و فعاليت‍‍هايي است كه براي ارتقاء سطح فنّاوري صورت مي گيرند. اين تلاشها ممكن است به خلق يك فنّاوري جديد منجر شده و يا فنّاوري موجود را بهبود بخشد. توسعه فنّاوري در نهايت...

‌فهرست

مؤلفه‌هاي اصلي فنّاوري
مفهوم توسعه فنّاوري
دو ديدگاه در برنامه ريزي فنّاوري
راهبرد هاي توسعه فنّاوري
راهبرد انتقال مجموعه كامل از خارج
راهبرد توليد تمامي فنّاوري در داخل
راهبرد انتقال برخي وتوليد برخي ديگر
مديريت فنّاوری در سطح ملی
مفهوم و مضامين توانمندي فناوري
اشكال مختلف توانمندي فناوري در سطح بنگاه
ويژگي‌های رشد فناوري
مدل هاي نوآوري و توسعه فنّاوري
پارادايم هاي توسعه فنّاوري
عوامل مؤثر برفرايند توسعه فنّاوري
عوامل موثر برتوسعه فناوري
تعريف نوآوري
نوآوري تكنولوژيكي
نوآوري محصول
نظريه سيستم ملي نوآوري
و...

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/04/19
بازدید شده توسط 1091 نفر
تعداد دانلود این فایل : 41 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید