‌چکیده محتوای فایل

حداکثر مقدار لنگر خمشی از يک تير  ساده در اثر عبور يکسری بارهای متمرکز :
فرضيات :
1_ حداکثر مقدار لنگر ( مطلق لنگر ) در همسايگی وسط دهانه اتفاق ميافتد.
2_ لنگر ماکزيمم مطلق در زير چرخی اتفاق می افتد که لنگر وسط دهانه در زير آن چرخ ماکزيمم ميشود.
3_ تعداد چرخ هایی که لنگر ماکزيمم مطلق را بدست ميدهند برابر همان چرخ هايی است که لنگر ماکزيمم وسط دهانه را بدست می دهند ...

‌فهرست

خط تاثير سازه هاي معين
خط تاثير عكس العمل هاي تكيه گاهي
خط تاثير نيروهای برشی
رسم خط تاثير نيروی برشی
خط تاثير لنگر خمشی
رسم خط تاثير لنگر خمشی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/09/01
بازدید شده توسط 2736 نفر
تعداد دانلود این فایل : 5 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید