‌چکیده محتوای فایل

دانش به عنوان يك دارايي سازمانی است كه نيازمند دستيابي دقيق، بيان، ذخيره، اندازه‌گيري، نگهداری و انتشار كنترل ‌شده دارد. ایجادارزش از طريق كاربرد متوالي بهترين روش‌هاي حاصل و نيز پرهيز از خطاهاي غيرآشكار ريشه‌يابي شده و كتبي و نيز بهره ‌بردن از درس‌هاي آموخته شده به دست می‌آید. در اين نگرش بر روي استفاده مجدد، تكثير، استانداردسازي و حذف روش‌هاي قديمي که کارآيی خود را از دست داده‌اند، تمركز می شود...

‌فهرست

کلیات
دسته‌بندي مدل‌ها
مدل‌هاي شبكه ای
مدل‌هاي شناختي
ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش
روش منفعل
روش سيستم محور
روش انسان محور
روش پویا
مدل پایه‌های‌ساختمان مديريت دانش
تعيين هدفهاي دانش
استفاده از دانش
ارزيابي دانش

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید: برچسب‌ها

منتشر شده در تاریخ: 1396/02/25
بازدید شده توسط 1035 نفر
تعداد دانلود این فایل : 29 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید