‌چکیده محتوای فایل

فرمول تجربی:
فرمول تجربی راهی است که به سادگی تعداد اتم های های شرکت کننده در اتم را نشان می دهد (مثل فرمول شیمیایی). برای مثال: CaO ,CaCO3 , و H20 و KMnO4 فرمول های تجربی هستند.
و ... .

‌فهرست

نسبت فرمول جرمی
نسبت جرم اتمی
محاسبه درصد جرمی
محاسبه جرم یک فرآورده
محاسبه حجم محصول
فرمول تجربی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید