‌چکیده محتوای فایل

شهر مشهد امروزه از سویی با افزایش جمعیت روبرو است و از سوی دیگر عرصه سرزمینی آن محدود است. به طور قطع این جمعیت نمی‌تواند در این شهر با محدودیت یاد شده سکنی مناسبی برای خود به دست آورد بطوریکه هم‌اکنون تداخل حدود مشهد با شهر طرقبه و شاندیز کاملا مشهود است. زیرا جمعیت بالغ بر 2 میلیونی مشهد برای سکنی و اقامت خود نیاز به زمین و عرصه دارد.
در این جا تصمیم گیران شهری می بایست از توسعه بی رویه افقی شهر جلوگیری نمایند. زمانی که نتوان شهر را به صورت افقی توسعه داد، تنها یک راه ممکن می ماند، آن هم رشد عمودی ساخت و سازهاست.....

‌فهرست

فصل اول: کلیات
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
سوالات و فرضیات
فصل دوم: مبانی نظری
بلند مرتبه سازی
تراکم
خط آسمان
تاریخچه بلند مرتبه سازی
دوره های تحول آسمان خراش ها
دیدگاه های موافق با بلند مرتبه
دیدگاه های مخالف با بلند مرتبه
دیدگاه های میانه با بلند مرتبه
فصل سوم: مطالعات تطبیقی
مشهد
اقلیم
شیب
گسل و لرزه خیزی
معرفی حوزه جنوب غربی مشهد
خاک
گسل و پهنه
شیب
معرفی حوزه شمال غربی مشهد
خاک
گسل و پهنه
شیب
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بررسی معیارهای بلند مرتبه سازی در هر حوزه
وزن دهی معیارها
تعیین آلترناتیوها
وزن نهایی گزینه ها
محاسبه داده ها با مدل تاپسیس
رتبه بندی گزینه ها
نتیجه گیری
فصل پنجم: پیشنهادات و ارائه راهکار
پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش
نقاط ضعف و قوت
ارائه راهکار
جمع بندی نهایی
منابع

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/09/07
بازدید شده توسط 1373 نفر
تعداد دانلود این فایل : 0 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید