‌چکیده محتوای فایل

مجموعه ی افکار و هیجانات و رفتارهایی ثابت و با دوام که شیوه ی انطباق ما با دنیا را نشان میدهد...

‌فهرست

تعریف شخصیت
نظریه های مهم
ساختارهای شخصیت
مکانیسمهای دفاعی
روانکاوان معاصر
دیدگاه رفتاری اسکینر
انتقادهای وارده بر دیدگاه رفتاری/اجتماعی
نظریه انسان گرا
پنج عامل شخصیتی بزرگ یا پنج ابر صفت
آزمونهای شخصیت سنجی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید