‌چکیده محتوای فایل

دو خطر عمده در ارتباط با قابلیت اشتعال و احتراق پذیری مایعات وجود دارد که آتش و انفجار است .                      
اقدامات ایمنی در رابطه با انبار کردن مایعات قابل اشتعال نیازمند استفاده از تجهیزات و فعالیت های مفید در استاندارد اوشا است.
و ... .

‌فهرست

نقطه اشتعال
مایعات قابل احتراق
منابع احتراق
الکتریسیته ساکن
اتصال به زمین
تهویه
ظروف ایمنی ذخیره و حمل و نقل
محفوظ داشتن و توقف شعله
شیر های ایمن
ضایعات و پسماند ها
محدود کردن قابلیت انفجار
انبارش

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید