‌چکیده محتوای فایل

علم پرتوشناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد. یک سال بعد از آن هانری بکرل، پرتوزایی اورانیوم را کشف کرد. تا مدت زیادی کاربرد پرتو ها فقط در زمینه پزشکی بود. پیشرفت تکنولوژی و شکست و پیوند اتم ها باعث تحولات عظیمی در کاربرد پرتو ها در صنعت و بخش انرژی و .... گردید. وسعت کاربرد پرتو ها، تماس های وسیع و خطرناک با این عامل را برای نسل بشر به ارمغان آورد.

‌فهرست

ساختمان اتم
ذرات بنیادی در اتم
مشخصات ذرات
مدارهای الکترونی
هسته و ساختار آن
ترازهای انرژی ذرات
طبقه بندی هسته ها
مواد رادیواکتیو
رادیو نوکلوئید های طبیعی
رادیو نوکلوئیدهای اولیه
سری نپتونیوم
سری اورانیوم
سری اکتینیوم
سری توریوم
طرق تهیه رادیو ایزوتوپ ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید