‌چکیده محتوای فایل

محيط سيستم را عواملي تشكيل مي دهد كه در خارج از سيستم قرار مي گيرند. شناسايي محيط و عوامل محيطي معمولا به سادگي انجام نمي گيرد. زيرا مرز سيستم با محيط، مرزهاي ظاهري آن نيست. طبق تعريف چرچمن، محيط، عوامل و اشيايي را شامل مي شود كه در رابطه خود با سيستم مؤثر و غير قابل تغييرند. او به مديران توصيه مي كند در رابطه با شناسايي عوامل محيطي دو سوال مطرح كنند : اول اينكه،آيا عامل مورد نظر سيستم را متاثر مي سازد يا خير ؟ اگر پاسخ اين سوال مثبت باشد، سوال دوم را بدينسان مطرح مي سازد : آيا سيستم قادر به تغيير آن عامل است ؟ بعبارت ديگر مي تواند آن محدوديت يا مانع را از پيش پاي فعاليت هاي خود بردارد ؟ در صورتي كه پاسخ سوال دوم منفي باشد، آن عامل، يك عامل محيطي است...

‌فهرست

مقدمه
تعريف سيستم
انواع سیستم
تعيين صحيح مرز سيستم
قوانین ناشی از تفکر سیستماتیک
ساختار و عادت
طبقه بندی سیستم ها
ماهیت سیستم ها
مدلسازی مسائل در دیدگاه سیستماتیک
رفتارهای رایج در مدلهای دینامیکی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید: برچسب‌ها

منتشر شده در تاریخ: 1396/03/27
بازدید شده توسط 905 نفر
تعداد دانلود این فایل : 13 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید