‌چکیده محتوای فایل

محلول ها، مخلوط های همگن هستند. بسته به حالت فیزیکی حل شونده و حلال انواع محلول ها وجود دارد که در جدول زیر انواع آن ها را می بینید. جزئی از محلول که مقدار آن نسبت به سایر اجزاء بیشتر است را حلال و سایر اجزاء را حل شونده می گوئیم.
و ... .

‌فهرست

فرآیند انحلال
ترکیب یونی
یون های آب پوشیده
عوامل موثر بر انحلال پذیری
غلظت محلول ها
حجم سنجی (تیتراسیون)

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید