‌چکیده محتوای فایل

رفتار مغناطیسی مواد:
رفتار مغناطیسی مواد عمدتاً به ساختار الکترونی آن ها بستگی خواهد داشت، که می توانند دو قطبی های مغناطیسی را ارائه دهند. تأثیرات متقابل بین این دو قطبی ها نوع رفتار مغناطیسی را مشخص می کند.

‌فهرست

رفتار مغناطیسی مواد
رفتار دیا مغناطیسی در مواد
رفتار پارا مغناطیسی درمواد
رفتار فرو مغناطیسی در فلزات
رفتار فری مغناطیسی در سرامیک ها
مواد مغناطیسی
کاربرد های الکتریکی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید