‌چکیده محتوای فایل

تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری که به پژوهشگر این امکان را می دهد تا مجموعه ای از معادلات رگرسیونی را بر مبنای ماتریس کواریانس – واریانس مورد آزمون قرار دهد. 
به بیان ساده تر، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مکنون مستقل و وابسته (مدل ساختاری) از طریق متغیرهای مشاهده پذیر (مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأئیدی) ...

‌فهرست

مقدمه
تعریف مدل سازی معادلات ساختاری
کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری
رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
ماتریس کواریانس – واریانس
مبتنی بر ماتریس واریانس
اصطلاحات مدل سازی معادلات ساختاری
مدل های مدل سازی معادلات ساختاری
مدل اندازه گیری
مدل ساختاری
مدل سازی معادلات ساختاری
شاخص های برازش مطلق
شاخص های برازش مقایسه ای
شاخص های برازش تعدیل یافته
تحلیل عاملی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/03/05
بازدید شده توسط 2128 نفر
تعداد دانلود این فایل : 97 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید