‌چکیده محتوای فایل

در قانون سرمايش نيوتن، h به عوامل زير بستگی دارد:
1- جنس سيال يعنی هوا باشد يا آب باشد.
2- نحوه گرفتن جسم.
3- سرعت h سيال در جوشش خيلی زياد است.
4- به شكل جسم بستگی دارد (كروی، تخت يا استوانه ای).
و ... .

‌فهرست

تعريف انتقال حرارت
جابجايی
قانون سرمايش نيوتن
قانون گرمايش نيوتن
تشعشع
ضريب ديد
ضريب پخش فلزات مختلف
مقايسه انتقال گرما با ترموديناميک
قانون بقای انرژی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید