‌چکیده محتوای فایل

روش هاي قطعي برنامه ريزي شبكه اي :
روش هاي قطعي برنامه ريزي شبكه اي شامل روش مسير بحراني (CPM) و همچنين شبكه هاي پيش نيازي (PN) مي باشند كه تعديلي بر روش مسير بحراني به حساب مي آيد. در اين دو روش مدت زمان مورد نياز براي انجام فعاليت ها قطعي فرض مي گردند. تفاوت ميان دو روش فوق در وجود تنوع در روابط وابستگي ميان فعاليت ها در روش شبكه هاي پيش نيازي مي باشد....

‌فهرست

زمانبندی پروژه
فرآيند برنامه ريزي پروژه
مفهوم زمان‌بندي پروژه
عوامل موثر در زمان‌بندي پروژه
مبناهاي مختلف در زمان‌بندي پروژه
روشهای برآورد مدت زمان انجام فعاليت
روش هاي مختلف برنامه ريزي شبكه
روش مسير بحراني
روش زمان‌هاي احتمالي
نمودارهاي گانت
روش ارزيابي و بازنگري پروژه ها
روش گرافيكي ارزيابي و بازنگري پروژه ها
كاربرد شبكه هاي داراي مقياس زمان
مزاياي كاربرد روش هاي برنامه ريزي شبكه
محاسبات روش مسير بحرانی
نتایج حاصل از محاسبات
روش پرت
خروجي‌هاي فرعي حاصل از زمان‌بندي پروژه

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/12/07
بازدید شده توسط 2277 نفر
تعداد دانلود این فایل : 160 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید