‌چکیده محتوای فایل

آب براحتی ازغشای سلولی عبور کرده و از فضایی وارد فضای دیگر میشود ولی یون ها نمی توانند به آسانی از غشای سلولی عبور کنند.
چون یون ها نمی توانند از غشای سلولی عبور کنندلذا تولید نوعی فشار اسموتیک می کنند که عامل تعیین کننده حرکت آب به داخل یا خارج سلول می باشد.
و ... .

‌فهرست

مایعات بدن
فشار اسموتیک
غشای سلولی
دهیدراسیون
اعمال سدیم
هایپو ناترمی
پاتوفیزیولوژی
تظاهرات بالینی
اعمال پتاسیم
هیپوکالمی
هیپو کلسمی
هیپو منیزیمی و اعمال mg

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید