‌چکیده محتوای فایل

اتم را بر خلاف معنای اولیه آن متشکل از هسته و الکترون ها میداند که همانند منظومه شمسی الکترون های منفی و سبک در اطراف هسته مثبت و سنگین در حال چرخش هستند.
و ... .

‌فهرست

تعریف ماده
ساختار ماده
مهم ترین نظریه های ساختار ماده
اتم
مدل اتمی رادرفورد
مدل اتمی دالتون
مدل اتمی تامسون
مدل اتمی بور
ایراد مدل های اتمی ارائه شده
انرژی الکترون ها در اطراف هسته
تابش فوتون
اصل عدم قطعیت
اعداد کوانتایی الکترون
اربیتال
شرط پایداری مدار الکترون
حرکت موجی الکترون
اشعه کاتدی در میدان الکتریکی
پرتوهای رادیواکتیو
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید