‌چکیده محتوای فایل

شواهد جدید رادرفورد، به او اجازه داد که ویژگی های بیشتر و جزئیات مدل ها را به یک هسته مرکزی مرتبط سازد. او پیشنهاد کرد که بار الکتریکی مثبت در مرکز هسته قرار دارد، و الکترون ها را در مکان های مشخصی به وسیله جاذبه الکتریکی نگه می دارد. به هر حال این پایان مطالعات نبود.
و ... .

‌فهرست

تاریخچه اتم
موکریتوس
دالتون
تامسون
رادرفورد
بوهر
ساختار اتم
آرایش الکترونی
نقطه ها و تقاطع منحنی ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید