‌چکیده محتوای فایل

Title bar: نوار عنوان
Menu bar : نوار منو
:Standard barنوار استاندارد
Formatting bar: نوار قالب بندی
Drawing: نوار ترسیمات

‌فهرست

نوار ابزارها
نوار ابزار قالب بندی
تنظیمات صفحه
تب اول
تب دوم
چاپ سند
نوار ابزار ترسیمات
فهرست بندی
رسم جدول

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید