‌چکیده محتوای فایل

علّيت به جاي همبستگي:
 - هر پيوند در نمودار حلقه علّيت، بايد بيانگر رابطه علت و معلولي بين متغيرها باشد. همبستگي بين متغيرها را وارد نمودار نكنيد.
 - همبستگي بين متغيرها، منعكس كننده رفتار گذشته سيستم است.
 - همبستگي ها بيانگر ساختار سيستم نيستند.
ممكن است همبستگي هاي بين متغيرها كه قبلا قابل اطمينان بودند، شكسته شوند.
مدلها و نمودارهاي علّيت، فقط بايد روابطي را شامل شوند كه ساختار علت و معلولي سيستم را به دست دهند.
مثال: شما نمي توانيد يك پيوند بين فروش بستني و نرخ جنايتها، ايجاد نماييد. در عوض مي توانيد بين دما و فروش بستني و نيز بين دما و نرخ جنايتها، لينك برقرار نماييد...

‌فهرست

راهنماي ترسيم حلقه هاي علت و معلولي
علّيت به جاي همبستگي
تعيين قطبيت پيوند -link polarity
تعيين قطبيت حلقه -loop polarity
حلقه ها را نام گذاري كنيد
تأخيرهاي مهم موجود در پيوندهاي علّيت
متغيرها را نام گذاري كنيد
جانمايي نمودار حلقه علّيت
سطح مناسبي از تجميع -aggregation
حلقه ها را در يك نمودار بزرگ جاي ندهيد
اهداف حلقه هاي علي منفي را مشخص نمائيد
شرايط واقعي و شرايط ادراك شده
ترسيم حلقه هاي باز
مثال 1: اداره حجم کاری
تشریح مقاومت در برابر سیاست: تراکم ترافیک

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/12/07
بازدید شده توسط 2166 نفر
تعداد دانلود این فایل : 63 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید