‌چکیده محتوای فایل

سنگ بنای علم فیزیک کمیت های فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آن ها استفاده می کنیم. تعداد کمیت های فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیت ها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال، سرعت برابر نسبت طول به زمان است. کاری که باید بکنیم این است که از میان تمام کمیت های فیزیکی ممکن چند کمیت مشخص را انتخاب کنیم و آن ها را کمیت های اصلی بنامیم.

‌فهرست

کمیت های فیزیکی، استاندارد ها و یکا ها
دستگاه بین المللی یکا ها
استاندارد طول
استاندارد جرم
استاندارد زمان
بردار ها و نرده ای ها
جمع بردار ها
ضرب بردار ها
مکانیک
سرعت متوسط
سرعت لحظه ای
شتاب
شتاب ثابت
سقوط آزاد
جا به جایی، سرعت و شتاب
حرکت با شتاب ثابت در صفحه
حرکت پرتابی
حرکت دایره ای یکنواخت
سرعت نسبی و شتاب
مکانیک کلاسیک
معرفی چند نیرو
قانون اول نیوتن
قانون دوم نیوتن
قانون سوم نیوتن
دستگاه یکا های مکانیکی
بعضی کاربرد های قوانین نیوتن

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید