‌چکیده محتوای فایل

در زیست‌شناسی سلولی به معنای مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلول‌ها است...

‌فهرست

مرگ سلولی
اهمیت مرگ برنامه ریزی شده سلولی
تاریخچه مرگ سلولی
عوامل موثر درمرگ سلولی
انواع مرگ سلولی در جانوران
نکروزگی بافت
تغییرات مورفولوژیکی مرگ سلولی جانوران
راههای ایجاد مرگ سلولی
مسیرهای مرگ سلولی
اندامک های مداخله گر در مرگ سلولی
شبکه آندوپلاسمی
عوامل مهارکننده يا پیشبرنده مرگ سلولی
نقش مرگ سلولی در زندگی موجودات زنده
مصرف چای سبز پیشگیری از مرگ سلولی
مصرف زردچوبه در پیشگیری از مرگ سلولی
مثال هایی از پدیده مرگ سلولی
بیماریهای ناشی از نقص مرگ سلولی
مرگ سلولی در گیاهان
عوامل موثر در مرگ سلولی گیاهان
تغییرات مورفولوژیکی مرگ سلولی گیاهان
نقش سیگنال NO
نقش هورمون هاي گياهي
نقش اتیلن
نقش انتقال سیگنال کلسیم
نقش مرگ سلولی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید