‌چکیده محتوای فایل

تاریخچه تعریف
اولین بار در سال 1936 فلزات سنگین مطرح شدند و دوباره در 30-40 سال اخیر مصطلح شده است، مجموعه ای از فلزات و شبه فلزات که با آلودگی های غذایی یا محیطی و یا مسمومیت در ارتباطند.

‌فهرست

تاریخچه تعریف
تعاریف گوناگون از فلزات
منابع انتشار فلزات سنگین در طبیعت
فلزات سنگین
اصول کلی در تهیه نمونه آزمایش
اصول آماده سازی نمونه جهت آنالیز فلزات سنگین
روش های رایج آماده سازی نمونه
خاکسترگیری
تعیین مقدار دستگاهی فلزات سنگین
برنامه حرارتی دستگاه جذب اتمی
نکات کار با اتمیک کوره
دستگاه اندازه گیری شعله
روش تصحیح دو خطی
تعادل های تفکیک و یونش
روش های اتم سازی
تداخل ها در طیف بینی جذب اتمی
نکات کار با اتمیک شعله
دستگاه جذب اتمی هیدرید
نکات کار با جذب اتمی هیدرید
اعتبار سنجی روش آزمایش
اختصاصی بودن روش
حد تشخیص روش
روشهای تعیین
حد تعیین مقدار
دقت
صحت آزمایش

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید