‌چکیده محتوای فایل

ناخالصي‌ ها بر اساس رفتار در شرايط احيايي کوره بر سه دسته اند :
1. ناخالصي‌ هايي در کوره بلند احيا نمی شوند و تاثيري در تركيب شيميايي محصول ندارند.
2. ناخالصي‌ هايي كه ممكن است قسمتي از آن ها احيا شده و وارد چدن شود.
3. ناخالصي‌ هايي که همواره در كوره بلند احياء شده و در آهن حل می شوند.
و ... .

‌فهرست

روش های توليد آهن و فولاد
كاني ‌هاي آهن
ساختمان و تركيب اكسيد هاي آهن
وستيت
مگنتيت
هماتيت
ايلمنيت
كانه هاي آبدارآهن
كانه ‌هاي كربناتي
سيلكات های آهن
سولفور هاي آهن
ارزش كانه‌ هاي آهن و عوامل موثر بر آن
خواص شيميايي تعيين كننده ارزش كانه ‌هاي آهن
ناخالصي‌ ها
عيار گيری كاني هاي آهن
درجه احيا

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید