‌چکیده محتوای فایل

 اگر به جای یک هیدروژن الکان هالوژن قرار گیرد آلکیل هالید به وجود می آید. آلکیل هالیدها مانند الکان ها نامگذاری می شوند هالوژن به عنوان یک استخلاف در نظر گرفته می شود.
و ... .

‌فهرست

الکیل هالید
هالوژن ها
الکان و کلر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید