‌چکیده محتوای فایل

WEBSTER  : شرایطی که بدن ؛ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصا از هر گونه بیماری یا درد جسمی رها باشد.
OXFORD    : امنیت بدن و ذهن ؛ یعنی شرایطی که تحت آن عملکرد های این دو قسمت به موقع بوده و موثر باشد .
شرایط یا کیفیتی از بدن که بیان گننده عملکرد کافی بدن در شرایط ژنتیکی و محیطی باشد.
شیوه ای از زندگی که انسان ناکامل را قادر میسازد تا وجودی رضایت بخش و نه چندان دردناک داشته باشد در حالیکه مجبور به زندگی در دنیایی ناکامل است....

‌فهرست

سلامتی چیست
عوامل خطر آن کدامند
تعاریف سلامتی
طیف سلامتی
برنامه های سلامتی
اجزای مراقبتهای اولیه بهداشتی
تعاريف اپيدميولوژي
تاریخچه
مفاهيم
چرخه اپيدميولوژيك
ویژگی های اپیدمیولوژی بیماری های واگیر
ویژگی های اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر
راه های انتقال بیماری

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/02/13
بازدید شده توسط 1229 نفر
تعداد دانلود این فایل : 32 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید