‌چکیده محتوای فایل

امام صادق (ع) مي فرمايد: حسن بن علي عابدترين و برترين فرد در عصر خويش بود و با پاي پياده به حج مي رفت چه بسا با پاي برهنه. به هنگام يادآوري مرگ سخت مي گريست و هنگام سخن گفتن از صراط و عرضه اعمال بر خداوند چنان صيحه اي مي زد كه بر حال او وحشت مي كردند. زمان اقامه نماز تمام بدن او مي لرزيد و پيوسته از خداي مهربان بهشت جاويدان ودوري از جهنم را طلب مي كرد...

‌فهرست

شناسنامه امام
ويژگي هاي امام حسن
مسئوليتهاي امام در دوران پدر
گوشه اي از فعاليتهاي امام
صلح امام
امام و عبادت
مسموميت، وصيت و شهادت و...
ثواب زيارت
گوشه اي از سخنان گوهر بار امام
ايثارگران حسني در معركه كربلا
حكومت جهاني حضرت مهدي
نتيجه گيري
منابع

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید