‌چکیده محتوای فایل

مواد بلوري داراي نظم بلنددامنه در ساختار خود هستند و آرايش خاصي از اتم‌ها که حاصل تعادل بين نيروهاي دافعه و جاذبه بين اتم‌ها است، به طور متوالي در کنار هم قرار گرفته و بلور را تشكيل مي‌دهند. 
اين آرايش خاص که واحد تشکيل دهنده‌ي بلور است، سلول واحد ناميده مي‌شود. براي سلول واحد، مي توان شکل هندسي در نظر گرفت. 

‌فهرست

سلول واحد
شبکه بلوری
شبکه سه بعدی
پارامتر شبکه
انواع سیستم بلوری
شبکه های سه بعدی براوه
مختصات نقطه
عدد همسايگي
ضریب فشردگي اتمي
محاسبه‌ي چگالی نظري مواد بلوری
شبکه بلوری مكعبي ساده
ساختار مكعبي مركز پر
ساختار مكعبي وجوه مركزدار
ساختار هگزاگونال فشرده
تحولات آلوتروپيک
ساختارهاي بلوري فشرده در فلزات
نحوه چیده شدن صفحات فشرده در ساختار های مختلف
اندیس های میلر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید