‌چکیده محتوای فایل

عموما طراحان شهری تعلیم یافته و مجرب، اطلاعات دقیق و با جزئیاتی از فضاهای شهری، مکان ها و محیط های پیرامونی بر اساس مشاهدات دست اول ارائه می نمایند. برای نمونه بیکن اظهار کرد تنها از طریق قدم زدن های بی انتها، طراحان شهری می توانند ' درو ن ماهیت وجودی آ نها جذب شوند...

‌فهرست

فصل اول: بعد عملکردی
فضای عمومی و نگرش عمومی – خصوصی
آسایش
راحتی
ارتباط متقابل موثر
ارتباط متقابل فعال
مکاشفه
کارکرد اجتماعی فضا
حرکت
فرم ، مرکز و لبه فضاهای عمومی
مقیاس ارزیابی جبهه های بیرونی فعال
کاربری های مختلط
طراحی محیطی : خرد اقلیم
فصل دوم: بعد زمان
چرخش زمان
مديريت زمان در فضاهاي عمومي
تداوم مكان ها
مسنوخيت
چهارچوب زماني تغييرات
ارتجاعیت و تنومندی
مدیریت تغییرات
فصل سوم: فرایند گفتگو
ارائه ايده و تحليل
ابزارهاي دوجلدي
ارائه‌هاي سه‌بعدي
مدل‌ها
ارائه‌هاي چهاربعدي
فصل چهارم: فرآیند طراحی
تردید ها
رویکرد کل نگر

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/09/01
بازدید شده توسط 2655 نفر
تعداد دانلود این فایل : 7 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید