‌چکیده محتوای فایل

اینترنت به سرعت درحال تبدیل شدن به زیرساخت اصلی تجارت الکترونیک است زیرا به موسسات بازرگانی راه آسان تر و کم هزینه تری را برای پیوند با افراد و موسسات دیگر پیشنهاد می کنند. اینترنت بدون توجه به اینکه سازمانها از چه سیستم رایانه ای یا سکوی فناوری اطلاعاتی استفاده می کنند مجموعه ای جهانی و...

‌فهرست

فن آوری اینترنت وبنگاه دیجیتالی
مدل ها جدید کسب و کار و گزاره ها ارزشی
مدل های کسب وکار اینترنتی
تجارت الکترونیک
بازاریابی تعاملی وشخصی سازی
شبکه صنعتی خصوصی
سیستم ها پرداخت درتجارت الکترونیک
کسب وکارها الکترونیک و بنگاه دیجیتالی
کاربردها اینترانت در کسب و کارالکترونیک
اینترنت و تجارت مشارکتی
نتایج مدل کسب وکار اینترنتی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید