‌چکیده محتوای فایل

فيزيک چيست؟
فيزيک، بنيادی ترين علم فيزيكی با اصول اساسی جهان سر و كار دارد و پايه ای است كه علوم فيزيكی ديگر مانند نجوم، شيمی، زمين شناسی بر آن بنا نهاده شده است. زيبايی فيزيک در سادگی نظريه های بنيادی آن و نيز تعداد كم اصول بنيادی، معادلات و فرضيه های آن كه نظر ما را درباره جهان اطراف گسترش می دهد قرار دارد. فيزيک با رفتار و اجزای سازنده ماده و بر هم كنش های آن در بنيادی ترين سطوح سر و كار دارد و شامل دو شاخه فيزيک كلاسيک و فيزيک جديد می باشد.

‌فهرست

فیزیک چیست
محدوده فیزیک پایه یک
فيزيک كلاسيک
دستگاه های مختصات
بردار
کمیت های فیزیک
حركت يک بعدی
مكانيک
حركت دو بعــــدی
فیزیک پزشکی
فیزیکدان پزشکی
بیوفیزیک
نیروهای فیزیکی
نیروی گریز از مرکز
سانتریفیوژ
فشار
اصل پاسکال

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید