‌چکیده محتوای فایل

اصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روش های تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم فرآیند های تجزیه‌ ای، موجب بهبود پایدار حساسیت، دقت و صحت روش های تجزیه‌ ای می‌شوند. چنین تغییراتی به انجام تجزیه‌ های اقتصادی‌ تر کمک می‌کند که غالبا به حذف مراحل جداسازی وقت گیر، منجر می‌ شوند. باید توجه داشت که اگر چه روش های جدید تیتراسیون مانند کریوسکوپی، Pressuremetriz، روش های اکسیداسیون _ احیایی و استفاده از الکترود حساس فلوئورید ابداع شده‌اند، هنوز از روش های تجزیه وزنی و تجزیه جسمی (راسب کردن، تیتراسیون و استخراج بوسیله حلال) برای آزمایش های عادی استفاده می‌ شود.

‌فهرست

شیمی تجزیه
بررسی خواص اسید ها
اکسی ‌اسید ها
باز
شناساگر مناسب در تیتراسیون
PH
واکنش خنثی شدن
نظریه رفتار شناساگر
تجزیه عنصری
مواد معدنی
ماهیت محلول ها
خواص فیزیکی محلول ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید