‌چکیده محتوای فایل

آثار و بقایای موجودات قدیمی که در بین برخی از مواد تشکیل دهنده ی پوسته ی زمین پیدا می شوند ، فسیل می گویند. از میان جانداران گذشته فقط مقدار کمی به صورت فسیل در آمدند. جاندارانی که دارای اعضای نرم و فاقد اسکلت سخت داخلی یا خراجی بوده اند ، در برابر عوامل مخرب طبیعی مقاومتی نداشته و پس از مرگ ، در مجاورت هوا یا زیر آب تجزیه گردیده یا خوراک جانداران دیگر شده و بدون آنکه از خود اثری به جای بگذارند ...

‌فهرست

زمین زیستگاه ما
سرگذشت زمین
فسیل
تحول در حیات
زمین ساخت ورقه ای
جا به جایی قاره ها
پدیده های حاصل
فراتر از زمین
منظومه ی شمسی
ستارگان
تغییر گونه ی جانداران
صورت های فلکی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید