‌چکیده محتوای فایل

تعريف جريان
- اهميت آن بدليل کاربرد در کارهای متنوع
- اهميت اقتصادی کار (آب، نفت، گاز....)
- عبور مقدار معينی (حجم يا جرم) از ماده در واحد زمان از يک مسير (لوله، کانال،...)
- واحد آن GPM, CFM, CMS, Liter/Min  
- اهميت دقت اندازه گيری و مسائل اقتصادی
- در اندازه گيری دبی فشار و دما هم نقش دارند
- دبی سنج های تجارتی عموماً به ... .

‌فهرست

تعريف جريان
استاندارد اندازه گيری
روشهای اندازه گيری جريان
روشهای توزينی
جريان سنج حجمی جابجايی مثبت
جريان سنج پيستونی
دبی سنج رقاصکی
دبی سنج با پره های بيضوی
دبی سنج پره ای
جريان سنجهای مبتنی بر روشهای انسدادی
روشهای انسداد
روشهای مبتنی بر نيروی مقاومت
روتامتر
اصول تئوری روتامتر
دبی سنج مبتنی بر تير خمشی
دبی سنج توربينی
دبی سنج مغناطيسی
باد سنج سيم داغ
دبی سنج مبتنی بر فشار
اندازه گيری دبی در مجاری رو باز
سرريزها
روزنه
اندازه گيری جريان مواد خشک

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید