‌چکیده محتوای فایل

سال هاست که انسان با تفکر در طبیعت و مشاهده ی پدیده های بسیار همواره تلاش کرده است که پرده از اسرار آفرینش بردارد و به اصل هستی پی برد بشر تا به امروز با پرواز به اوج آسمان ها و ورود به فضا و کشف ناشناخته ها از یک سو و ورود به دنیای اتم ها مولکول ها از سوی دیگر تلاش کرده تا پاسخ گوی ذهن کنجکاو خود باشد در این بخش به دنیای اتم ها پای می گذاریم و با ورود به درون اتم با ساختار پیچیده ی آن آشنا می شویم.

‌فهرست

ماده و تغییرات آن
زمین زیستگاه ما
انرژی و زندگی
کار، انرژی و توان
فشار
بار الکتریکی
جریان الکتریکی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید