‌چکیده محتوای فایل

تصمیم گیری سازمانی فرآیند پاسخ به یک مشکل به وسیله جستجو برای انتخاب یک راه حل است. و یا روش عملی ،که برای ذینفعان سازمانی ارزش ایجاد خواهد کرد. که آیا مشکل این است که بهترین ورودی را،برای تصمیم گیری با روش درست به منظور ارائه خدمات به مشتریان پیدا کنیم، و یا به صورت ظاهر شدن این که چگونه با رقیب مهاجم مقابله کنیم، در هر صورت مدیران باید تصمیم بگیرند که چه باید انجام دهند.به طور کلی ، از مدیران خواسته می شود(انتظار می رود) دو نوع تصمیم بگیرند، برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده ...

‌فهرست

تصمیم گیری و تکنولوژی اطلاعا ت
تصمیم گیری سازمانی
مدل های تصمیم گیری سازمانی
اطلاعات و عدم اطمینان
توانمندی مدیریتی
عقلانیت محدود
نکات موجود درایجاد تیم های سازمانی
انواع خطاهای شناختی
بهبود تصمیم گیری و یادگیری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید