‌چکیده محتوای فایل

دتکتور تیوپهای کوتاه مدت، لوله هایی هستند به طول 11 سانتی متر وقطرخارجی  6 میلی متر وقطر داخلی 4 میلی متر که از مواد جاذب جامد وواکنش دهنده پر شده است ودر اثر واکنش با آلاینده شیمیایی تغییر رنگ ایجاد میشود که طول تغییر رنگ برابر میزان آلودگی بر حسب ppm می باشد  
مشخصات این دتکتور تیوپها درجه بندی بر حسب ... .

‌فهرست

بخش های مختلف آزمایشگاه عوامل شیمیایی
بخش تجهیزات قرائت مستقیم
دتکتور تیوپهای کوتاه مدت
دتکتور تیوپهای بلند مدت
گازیاب ها
نمونه برداری از آلاینده ها
فیلتر هلدر ها
سیکلون ها
بابلرها وایمپینجرها
فیلترها
جاذب های جامد
جاذب های سطحی
آماده سازی نمونه ها
روش اتمیک ابزوربشن
روش گاز کروماتوگرافی
روش اسپکتروفوتومتری
ساخت محلول های استاندارد

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید