‌چکیده محتوای فایل

زمان بندی تخصيـص منـابع به فعـاليتها و تعييـن زمـان شروع و ختـم آنها را زمانبندي مي نامند...

‌فهرست

زمانبندي
وروديهاي مورد نياز زمانبندي
منحني هاي يادگيري
مسير بحراني
تعاريف كلاسيك
روش محاسبه مسير بحراني
برآورد زمان كارها
برآورد زمان احتمالي تكميل پروژه
خروجيهاي زمانبندي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید